SEO | Marketing Internetowy | Pozycjonowanie Stron

Kodeks etyczny SEO

Podstawą partnerstwa w biznesie i relacjach z klientem są wzajemne korzyści realizowane w oparciu o następujące zasady: szacunek, znajomość sytuacji finansowej Klienta, jego potrzeb oraz dążeń, równowaga pomiędzy tym, co się daje, a tym, co się otrzymuje (zasada win-win) otwartość, uczciwość, chęć współpracy ……….


Zadaniem wyszukiwarek internetowych (przynajmniej w teorii) jest dostarczenie internautom jak najbardziej trafnych treści w wynikach wyszukiwań. Zadaniem specjalistów SEO jest współpraca z wyszukiwarkami w celu umożliwienia prawidłowej indeksacji treści zawartych na stronach internetowych ich klientów.
W niektórych przypadkach nie można uniknąć konfliktu interesów właściciel wyszukiwarki – firma SEO dlatego tak ważnym elementem jest rzetelna informacja oraz współpraca na linii Klient firma SEO.
Przestrzeganie poniższych zaleceń świadczy o profesjonalnym, etycznym oraz rzetelnym podejściu do klienta który zamówił usługę pozycjonowania i optymalizacji witryny internetowej.

DOBRO KLIENTA PRZEDE WSZYSTKIM

Specjalista SEO będzie dokładał wszelkich starań zgodnie z posiadaną i dostępną mu wiedzą aby umieścić jak najwyżej stronę internetową klienta w wynikach wyszukiwań adekwatnie do zawartej na stronie Klienta treści dla optymalnie dobranych fraz / słów kluczowych zawartych w umowie z Klientem. Będzie przedstawiał rzetelnie wszystkie istotne z punktu widzenia pozycjonowania informacje dotyczące optymalizacji strony internetowej Klienta dla wybranych fraz / słów kluczowych.

NIE BĘDĘ DZIAŁAŁ NA NIEKORZYŚĆ KLIENTA

Specjalista SEO zobowiązuje się do niewykorzystywania nieetycznych działań przy pozycjonowaniu i optymalizacji strony internetowej mogących przyczynić się do obniżenia jakości strony internetowej klienta lub jej usunięcia z wyników wyszukiwania.

NIE BĘDĘ WPROWADZAŁ KLIENTA W BŁĄD

Specjalista SEO zobowiązuje się do jak rzetelnej oceny pod kątem optymalizacji i doboru fraz / słów kluczowych przynoszących Klientowi jak największe korzyści marketingowe. Jest zobowiązany również do poinformowania Klienta o wszystkich ewentualnych niebezpieczeństwach związanych z pozycjonowaniem stron internetowych.

NA ŻYCZENIE KLIENTA UDOSTĘPNIĘ WSZELKIE WYMAGANE INFORMACJE

Specjalista SEO zobowiązany jest do udostępnienia wszelkich niezbędnych informacji o metodologii pozycjonowania oraz informacji mogących przyczynić się do wiedzy Klienta z zakresu optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych, w szczególności o możliwościach ogólnodostępnych narzędzi pozwalających monitorować prawidłowość wykonania usługi SEO.

BĘDĘ PRZESTRZEGAŁ PRAWA, REGULAMINÓW I DOBRYCH OBYCZAJÓW W SIECI

Specjalista SEO zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących praw w internecie oraz nie naruszać regulaminów obowiązujących na stronach internetowych, zobowiązuję się do przestrzegania netykiety oraz przestrzegać ogólnie pojętych dobrych obyczajów.

BĘDĘ JASNO FORMUŁOWAŁ UMOWY

W szczególności dotyczy to fałszywych promocji, wprowadzania Klienta w błąd co do ilości prognozowanych odwiedzin oraz ukrywania dodatkowych kosztów wynikających z podpisania umowy, lub stosowania niekorzystnych z punktu widzenia Klienta zapisów.

PRZEDSTAWIĘ TYLKO I WYŁĄCZNIE PRAWDZIWE INFORMACJE O MOICH UMIEJĘTNOŚCIACH

Przede wszystkim dotyczy to posiadanych certyfikatów potwierdzających rzeczywistą posiadaną wiedzę z zakresu SEO oraz używanych narzędzi czy też doświadczeniu i wykształceniu własnym związanym z SEO.

BĘDĘ TRAKTOWAŁ WSZYSTKICH KLIENTÓW RÓWNORZĘDNIE

Specjalista SEO będzie wszystkich Klientów traktował równorzędnie , nie będzie faworyzował żadnego z nich , w przypadku gdy pojawią się zlecenia pozycjonowania kilku klientów na taką samą tematykę , zobowiązuje się poinformować ich o zaistniałym fakcie

BĘDĘ CHRONIŁ PRYWATNOŚĆ KLIENTA

Specjalista SEO zobowiązuje się do zachowania poufności i prywatności danych Klientów a w szczególności tych, które mogłyby przyczynić się do wytworzenia ich negatywnego wizerunku w sieci. Ujawnienie niektórych danych Klienta może nastąpić jedynie po wyrażeniu przez niego zgody.

Krzysztof Ziółkowski